Kategoriler
Blog Kuran'da Geçen İsimler

Kuran’da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları

Kuran’da geçen bütün erkek isimlerini tek tek sıraladık. Erkek çocuğunuza Kuran-ı Kerim’den bir isim vermek istiyorsanız Kuran’da geçen bütün isimlere ve bu isimlerin anlamlarına göz atmalısınız.

Kuran-ı Kerim’de geçen erkek isimleri

Çocuğunuza koyacağınız güzel ve İslami açıdan uygun bir isim olsun isteyebilirsiniz. Bunun için başvurulacak en güzel kaynaklardan birisi Kuran-ı Kerim’dir.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de Allah’ın birbirinden güzel isimlerinin yanı sıra Peygamber isimleri, Allah’ın salih kullarının ismi, melek isimleri ve Allah’ın lanetlediklerinin isimleri geçmektedir. Bu yüzden Kuran’da geçen her ismi çocuğunuza koymayın.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir isim Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye güzel bir isim anlamına gelmez. Bu yüzden her ismin anlamına bakmanızı öneriyoruz. Anlamına baktıktan sonra o ismi çocuğunuza koyun. Örneğin Kuran’da Ahmet ismi de geçiyor Kabil ismi de geçiyor. Ahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) diğer ismi iken Kabil Hz. Adem (as) evlatlarından ve kardeşini öldürendir. Bu yüzden Kuran’da gördüğünüz her isim güzeldir diye çocuğunuza koymayınız.

Ayrıca bkz: Kuran’da Geçen Kız İsimleri ve Anlamları

kuran-i-kerim

Aşağıda Kuran’da geçen erkek isimlerini sıraladık. Bütün isimleri araştırdık ve Kuran’da olduklarını teyyit ettik. Bütün bu isimlerin anlamlarına ve Kuran’da hangi ayetlerde geçtiklerine bakmak için ismin üzerine tıklamanız yeterli.

A harfli isimler

 1. Ali
 2. Ahmet
 3. Ahsen
 4. Adem
 5. Akif
 6. Ahmed
 7. Asım
 8. Araf 
 9. Adil
 10. Adli
 11. Abdi
 12. Adin
 13. Aşir
 14. Azer
 15. Ahad
 16. Azim
 17. Alim
 18. Azmi
 19. Abid
 20. Ahsa
 21. Asi
 22. Ahlas
 23. Amir
 24. Afil
 25. Amr
 26. Amil
 27. Abdullah
 28. Ayet
 29. Abir
 30. Ala
 31. Ahkaf
 32. Asef

B harfli isimler

 1. Batın
 2. Berk
 3. Beyda
 4. Benan
 5. Baki
 6. Bükre
 7. Bahri
 8. Bahra
 9. Bedir
 10. Bukra
 11. Berka
 12. Bedi
 13. Bedri
 14. Barak
 15. Bereket
 16. Bünyan
 17. Beyyine
 18. Bariz

C harfli isimler

 1. Celal
 2. Cemil
 3. Cihad
 4. Cabbar
 5. Cebrail
 6. Celil
 7. Cihat
 8. Cahid
 9. Cahit
 10. Ceza
 11. Cami
 12. Cudi
 13. Calut
 14. Celali
 15. Cem
 16. Cemal
 17. Cemi
 18. Cündi
 19. Cenneti

D harfli isimler

 1. Duha
 2. Davut
 3. Diyar
 4. Davud
 5. Dehri
 6. Dafi
 7. Dürri
 8. Daim

E harfli isimler

 1. Ebrar
 2. Emri
 3. Evsan
 4. Ensar
 5. Efnan
 6. Elyesa
 7. Emin
 8. Ekrem
 9. Eyüp
 10. Etka
 11. Emrullah
 12. Ecir
 13. Enhar
 14. Enfal
 15. Enbiya
 16. Esved
 17. Esvet
 18. Ehad
 19. Eyüb
 20. Ekber
 21. Ebu
 22. Ebed
 23. Evliya
 24. Enam
 25. Ekmel
 26. Evfa
 27. Ensari
 28. Ensarullah
 29. Enam
 30. Eymen
 31. Emre
 32. Elvan
 33. Ersel
 34. Enzel
 35. Esbat
 36. Ekin

F harfli isimler

 1. Felek
 2. Felak
 3. Fecri
 4. Fuad
 5. Fettah
 6. Fatih
 7. Furkan
 8. Fetehna
 9. Fuat
 10. Fevzi
 11. Fırat

H harfli isimler

 1. Hasan
 2. Harun
 3. Halil
 4. Hakkı
 5. Huda
 6. Halid
 7. Hamdi
 8. Hayri
 9. Hadi
 10. Halis
 11. Hakim
 12. Hasbi
 13. Halim
 14. Hanif
 15. Hatem
 16. Halef
 17. Hafız
 18. Hadis
 19. Hud
 20. Hitam
 21. Hatemi
 22. Hadid
 23. Hakem
 24. Hayati
 25. Hasib
 26. Hamid
 27. Hükmü
 28. Hakimi
 29. Hamis
 30. Hüsnü

I-İ harfli isimler

 1. İbrahim
 2. İsmail
 3. İlyas
 4. İhsan
 5. İdris
 6. İsa
 7. İmran
 8. İslam
 9. İshak
 10. İsrail
 11. İkrami
 12. İman
 13. İmam
 14. İkram

K harfli isimler

 1. Kadir
 2. Kazım
 3. Karin
 4. Kader 
 5. Kamer
 6. Kadem
 7. Kadri
 8. Kahhar
 9. Kabil
 10. Kavi
 11. Kaim
 12. Karun
 13. Kayyum
 14. Kısmet
 15. Kasem
 16. Kaime
 17. Kıyam
 18. Kebir
 19. Kahir
 20. Kaşif
 21. Kamil
 22. Kahin
 23. Kirami
 24. Kelami
 25. Kerem
 26. Kudüs

L harfli isimler

 1. Lokman
 2. Ledün
 3. Lisan
 4. Lut
 5. Latif

M harfli isimler

 1. Muhammed
 2. Muhammet
 3. Mustafa
 4. Memati
 5. Metin
 6. Musa
 7. Malik
 8. Mikail
 9. Melik
 10. Mürsel
 11. Mehdi
 12. Muhsin
 13. Mavera
 14. Mecid
 15. Muhlis
 16. Mazlum
 17. Mürselin
 18. MücahidMücahit
 19. Mecra
 20. Muhammed Emin
 21. Mesrur
 22. Medayin
 23. Memnun
 24. Muttaki
 25. Maşallah
 26. Maksum
 27. Muktedir
 28. Maksur
 29. Mevlana
 30. Mecnun
 31. Muta
 32. Mensur
 33. Mümin
 34. Mesih
 35. Menşur
 36. Mizan
 37. Mahfuz
 38. Mahmut
 39. Mahmud
 40. Mira
 41. Maruf
 42. Müslim
 43. Mirsad
 44. Muslih
 45. Mükrim
 46. Mükrimin
 47. Muammer

N harfli isimler

 1. Nur
 2. Necati
 3. Nas
 4. Naci
 5. Nuri
 6. Nebi
 7. Naim
 8. Nehar
 9. Necmi
 10. Nadi
 11. Nuh
 12. Nasır
 13. Nasrullah
 14. Nesrullah
 15. Nasrallah
 16. Nezir
 17. Nasir
 18. Nasri 
 19. Nazır
 20. Nazar
 21. Nefi
 22. Necat
 23. Nadim
 24. Nefer
 25. Necm
 26. Nazarali
 27. Nasuh
 28. Nimet
 29. Nadir

R harfli isimler

 1. Rahman
 2. Rıdvan
 3. Rahim
 4. Resul
 5. Ramazan
 6. Rafet
 7. Rauf
 8. Rafi
 9. Rasih
 10. Raci
 11. Raki
 12. Risalet
 13. Rical
 14. Rabih
 15. Raşid
 16. Rabbani
 17. Rabi
 18. Rahmet
 19. Rahmani
 20. Raşit
 21. Ragıp

S harfli isimler

 1. Sirac
 2. Samet
 3. Süleyman
 4. Selim
 5. Salih
 6. Samed
 7. Sabri
 8. Sultan
 9. Safa
 10. Sadık
 11. Salim
 12. Semi
 13. Saim
 14. Sıddık
 15. Sadri
 16. Seva
 17. Sacid
 18. Sad
 19. Seyyid
 20. Selam
 21. Sefer
 22. Sıdkı
 23. Sabbar
 24. Sermet
 25. Sebil
 26. Sani
 27. Selmi
 28. Sırat
 29. Sabit
 30. Said
 31. Sait
 32. Samir
 33. Selami
 34. Sadat
 35. Sami
 36. Suphi

Ş harfli isimler

 1. Şura
 2. Şüheda
 3. Şuara
 4. Şakir
 5. Şia
 6. Şahap
 7. ŞuaypŞuayb
 8. Şemsi
 9. Şems
 10. Şira
 11. Şükran

T harfli isimler

 1. Taha
 2. Tarık
 3. Turab
 4. Talip
 5. Tufan
 6. Tuğyan
 7. Türabi
 8. Tayyip
 9. Tayyib
 10. Tevfik
 11. Takat
 12. Talut
 13. Talib
 14. Tesnim
 15. Tura

U-Ü harfli isimler

 1. Ufuk
 2. Ukbe
 3. Uhra
 4. Üzeyir

V harfli isimler

 1. Veli
 2. Vedud
 3. Vâris

Y harfli isimler

 1. Yusuf
 2. Yakup
 3. Yunus
 4. Yasin
 5. Yelit
 6. Yahya
 7. Yakub
 8. Yenal
 9. Yura

Z harfli isimler

 1. Zahid
 2. Zülkarneyn
 3. Zekeriya
 4. Zahir
 5. Zahit
 6. Zülkifl
 7. Zakir
 8. Zümer
 9. Zati
 10. Zikri
 11. Zuhuri
 12. Zeval
 13. Zikra
 14. Ziyat
 15. Zelal

NOT: Kuran’da geçtiğiniz düşündüğünüz fakat bu listede olmayan isimler var ise bize hangi ayette geçtiklerini de belirterek yorumunuzu yapınız.

Sponsorlu Bağlantılar

“Kuran’da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları” için 6 yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsminin Anlamı Ne Blog