Kuran’da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları

6

Kuran’da geçen bütün erkek isimlerini tek tek sıraladık. Erkek çocuğunuza Kuran-ı Kerim’den bir isim vermek istiyorsanız Kuran’da geçen bütün isimlere ve bu isimlerin anlamlarına göz atmalısınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Kuran-ı Kerim’de geçen erkek isimleri

Çocuğunuza koyacağınız güzel ve İslami açıdan uygun bir isim olsun isteyebilirsiniz. Bunun için başvurulacak en güzel kaynaklardan birisi Kuran-ı Kerim’dir.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de Allah’ın birbirinden güzel isimlerinin yanı sıra Peygamber isimleri, Allah’ın salih kullarının ismi, melek isimleri ve Allah’ın lanetlediklerinin isimleri geçmektedir. Bu yüzden Kuran’da geçen her ismi çocuğunuza koymayın.

Bir isim Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye güzel bir isim anlamına gelmez. Bu yüzden her ismin anlamına bakmanızı öneriyoruz. Anlamına baktıktan sonra o ismi çocuğunuza koyun. Örneğin Kuran’da Ahmet ismi de geçiyor Kabil ismi de geçiyor. Ahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) diğer ismi iken Kabil Hz. Adem (as) evlatlarından ve kardeşini öldürendir. Bu yüzden Kuran’da gördüğünüz her isim güzeldir diye çocuğunuza koymayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Ayrıca bkz: Kuran’da Geçen Kız İsimleri ve Anlamları

Sponsorlu Bağlantılar

kuran-i-kerim

Aşağıda Kuran’da geçen erkek isimlerini sıraladık. Bütün isimleri araştırdık ve Kuran’da olduklarını teyyit ettik. Bütün bu isimlerin anlamlarına ve Kuran’da hangi ayetlerde geçtiklerine bakmak için ismin üzerine tıklamanız yeterli.

A harfli isimler

 1. Ali
 2. Ahmet
 3. Ahsen
 4. Adem
 5. Akif
 6. Ahmed
 7. Asım
 8. Araf 
 9. Adil
 10. Abdi
 11. Adin
 12. Aşir
 13. Azer
 14. Ahad
 15. Azim
 16. Alim
 17. Azmi
 18. Abid
 19. Ahsa
 20. Asi
 21. Ahlas
 22. Amir
 23. Afil
 24. Amr
 25. Amil
 26. Abdullah

B harfli isimler

 1. Batın
 2. Berk
 3. Beyda
 4. Benan
 5. Baki
 6. Bükre
 7. Bahri
 8. Bahra
 9. Bedir
 10. Bukra
 11. Berka
 12. Bedi
 13. Bedri
 14. Barak
 15. Bereket

C harfli isimler

 1. Celal
 2. Cemil
 3. Cihad
 4. Cabbar
 5. Cebrail
 6. Celil
 7. Cihat
 8. Cahid
 9. Ceza
 10. Cami
 11. Cudi
 12. Calut
 13. Celali
 14. Cem
 15. Cemal

D harfli isimler

 1. Duha
 2. Davut
 3. Diyar
 4. Davud
 5. Dehri
 6. Dafi
 7. Dürri
 8. Daim

E harfli isimler

 1. Ebrar
 2. Emri
 3. Evsan
 4. Ensar
 5. Efnan
 6. Elyesa
 7. Emin
 8. Ekrem
 9. Eyüp
 10. Etka
 11. Emrullah
 12. Ecir
 13. Enhar
 14. Enfal
 15. Enbiya
 16. Esved
 17. Ehad
 18. Eyüb
 19. Ekber
 20. Ebu
 21. Ebed
 22. Evliya
 23. Enam
 24. Ekmel
 25. Evfa
 26. Ensari
 27. Ensarullah
 28. Enam
 29. Eymen
 30. Emre
 31. Elvan

F harfli isimler

 1. Felek
 2. Felak
 3. Fecri
 4. Fuad
 5. Fettah
 6. Fatih
 7. Furkan

H harfli isimler

 1. Hasan
 2. Harun
 3. Halil
 4. Hakkı
 5. Huda
 6. Halid
 7. Hamdi
 8. Hayri
 9. Hadi
 10. Halis
 11. Hakim
 12. Hasbi
 13. Halim
 14. Hanif
 15. Hatem
 16. Halef
 17. Hafız
 18. Hadis
 19. Hud
 20. Hitam
 21. Hatemi
 22. Hadid
 23. Hakem
 24. Hayati
 25. Hasib
 26. Hamid

I-İ harfli isimler

 1. İbrahim
 2. İsmail
 3. İlyas
 4. İhsan
 5. İdris
 6. İsa
 7. İmran
 8. İslam
 9. İshak
 10. İsrail
 11. İkrami
 12. İman
 13. İmam
 14. İkram

K harfli isimler

 1. Kadir
 2. Kazım
 3. Karin
 4. Kader 
 5. Kamer
 6. Kadem
 7. Kadri
 8. Kahhar
 9. Kabil
 10. Kavi
 11. Kaim
 12. Karun
 13. Kayyum
 14. Kısmet
 15. Kasem
 16. Kaime
 17. Kıyam
 18. Kebir
 19. Kahir
 20. Kaşif
 21. Kamil

L harfli isimler

 1. Lokman
 2. Ledün
 3. Lisan
 4. Lut

M harfli isimler

 1. Muhammed
 2. Muhammet
 3. Mustafa
 4. Memati
 5. Metin
 6. Musa
 7. Malik
 8. Mikail
 9. Melik
 10. Mürsel
 11. Mehdi
 12. Muhsin
 13. Mavera
 14. Mecid
 15. Muhlis
 16. Mazlum
 17. Mürselin
 18. Mücahid
 19. Mecra
 20. Muhammed Emin
 21. Mesrur
 22. Medayin
 23. Memnun
 24. Muttaki
 25. Maşallah
 26. Maksum
 27. Muktedir
 28. Maksur
 29. Mevlana
 30. Mecnun
 31. Muta
 32. Mensur
 33. Mümin
 34. Mesih
 35. Menşur
 36. Mizan
 37. Mahfuz

N harfli isimler

 1. Nur
 2. Necati
 3. Nas
 4. Naci
 5. Nuri
 6. Nebi
 7. Naim
 8. Nehar
 9. Necmi
 10. Nadi
 11. Nuh
 12. Nasır
 13. Nasrullah
 14. Nezir
 15. Nasir
 16. Nasri 
 17. Nazır
 18. Nazar
 19. Nefi
 20. Necat
 21. Nadim

R harfli isimler

 1. Rahman
 2. Rıdvan
 3. Rahim
 4. Resul
 5. Ramazan
 6. Rafet
 7. Rauf
 8. Rafi
 9. Rasih
 10. Raci
 11. Raki
 12. Risalet
 13. Rical
 14. Rabih
 15. Raşid
 16. Rabbani
 17. Rabi
 18. Rahmet
 19. Rahmani

S harfli isimler

 1. Sirac
 2. Samet
 3. Süleyman
 4. Selim
 5. Salih
 6. Samed
 7. Sabri
 8. Sultan
 9. Safa
 10. Sadık
 11. Salim
 12. Semi
 13. Saim
 14. Sıddık
 15. Sadri
 16. Seva
 17. Sacid
 18. Sad
 19. Seyyid
 20. Selam
 21. Sefer
 22. Sıdkı
 23. Sabbar
 24. Sermet
 25. Sebil
 26. Sani
 27. Selmi
 28. Sırat
 29. Sabit
 30. Said
 31. Samir

Ş harfli isimler

 1. Şura
 2. Şüheda
 3. Şuara
 4. Şakir
 5. Şia
 6. Şahap
 7. Şuayp
 8. Şemsi
 9. Şems

T harfli isimler

 1. Taha
 2. Tarık
 3. Turab
 4. Talip
 5. Tufan
 6. Tuğyan
 7. Türabi
 8. Tayyib
 9. Tevfik
 10. Takat
 11. Talut
 12. Talib

U-Ü harfli isimler

 1. Ufuk
 2. Ukbe
 3. Uhra
 4. Üzeyir

V harfli isimler

 1. Veli
 2. Vedud
 3. Vâris

Y harfli isimler

 1. Yusuf
 2. Yakup
 3. Yunus
 4. Yasin
 5. Yelit
 6. Yahya
 7. Yakub
 8. Yenal
 9. Yura

Z harfli isimler

 1. Zahid
 2. Zülkarneyn
 3. Zekeriya
 4. Zahir
 5. Zahit
 6. Zülkifl
 7. Zakir
 8. Zümer
 9. Zati
 10. Zikri
 11. Zuhuri
 12. Zeval
 13. Zikra
 14. Ziyat
 15. Zelal

NOT: Kuran’da geçtiğiniz düşündüğünüz fakat bu listede olmayan isimler var ise bize hangi ayette geçtiklerini de belirterek yorumunuzu yapınız.

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here